Кондиціонер

Закупівля:UA-2022-08-08-005575-a / на ProZorro / на DoZorro
Рядок плану закупівлі: UA-P-2022-08-08-001337-c
Період уточнень
Триває
Завершився
з 08-08-2022, 14:34
по 12-08-2022, 00:00
Період подачі пропозицій
Очікується
Триває
Завершився
з 12-08-2022, 00:00
по 17-08-2022, 13:00
Аукціон Період аукціонів
Аукціон не відбувся

Подача вимоги на умови закупівлі - по 12-08-2022, 00:00

ID закупівлі: 6dcee191515c4a6cb2d2ffc0235d1ad1

Спрощена закупівля
Статус:Завершена закупівля
Бюджет:430 000,00 UAH (з ПДВ)
Мінімальний крок аукціону:2 150,00 UAH
Оцінка пропозицій:За вартістю придбання
Забезпечення пропозиції:12 900,00 UAH Отримати банківську гарантію
Замовник:Товариство з обмеженою відповідальністю "Львівенергозбут"
ЄДРПОУ:42092130 Досьє YouControl
Контактна особа:Знак Дарія
Телефон:380985853893
E-mail:d.znak@lvivenergozbut.com
Місцезнаходження:
79016, Україна, Львівська область,Львів, вул. Шевченка, буд. 1
1
Отримати консультацію для перемоги

Кваліфікаційні критерії
1. Забезпечення тендерних пропозицій
Застосовується до:
Учасника процедури
Стосується:
Закупівлі
Законодавство:
Учасник підтверджує, що
1 - Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Повний опис умов та розміру надання забезпечення:
Розмір надання забезпечення пропозиції Учасників - 12900 грн. Вимоги та умови до забезпечення пропозиції зазначаються у відповідності до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 № 2628 «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції» (далі - Вимоги) та Закону, а саме: 1. Вимоги визначають обов'язкові вимоги до гарантії, яка надається як забезпечення пропозиції, передбаченої пунктом 10 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - гарантія), банками (далі - гарант). 2. Терміни зазначені у вимогах і формі забезпечення пропозиції (далі - форма) вживаються у значеннях, визначених Цивільним кодексом України, Законом України «Про публічні закупівлі», постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 639 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25 січня 2018 року № 5). 3. Реквізити гарантії, визначені у формі, яка є додатком 4 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі (далі - Форма), є обов'язковими для складання гарантії. 4. У реквізитах гарантії: 1) щодо повного найменування гаранта зазначається інформація: повне найменування гаранта, його ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; код банку (у разі наявності); адреса місцезнаходження; поштова адреса для листування; адреса електронної пошти гаранта, на яку отримуються документи; SWIFT-адреса гаранта (у разі, якщо гарантом є банк); 2) щодо повного найменування принципала, яким є учасник процедури закупівлі / спрощеної закупівлі, зазначається інформація: повне найменування - для юридичної особи; прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) - для фізичної особи; ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - для принципала юридичної особи - резидента; реєстраційний номер облікової картки платника податків - для принципала фізичної особи - резидента (у разі наявності); серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) або індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (у разі відсутності паспорта); адреса місцезнаходження; 3) щодо повного найменування бенефіціара, яким є замовник, зазначається інформація: повне найменування юридичної особи; ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія; адреса місцезнаходження; 4) сума гарантії зазначається цифрами і словами, назва валюти - словами; 5) у назві валюти, у якій надається гарантія, зазначається валюта, у якій надається гарантія, та її цифровий і літерний код відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34; 6) датою початку строку дії гарантії зазначається дата видачі гарантії або дата набрання нею чинності; 7) зазначається дата закінчення строку дії гарантії, якщо жодна з подій, передбачених у пункті 4 форми, не настане; 8) зазначаються унікальний номер оголошення про проведення спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, у форматі UA-XXXX-XX-XX-XXXXXX-X та назва і вебсайта інформаційно-телекомунікаційної системи «PROZORRO»; 9) в інформації щодо оголошення про проведення спрощеної закупівлі зазначаються: дата оголошення про проведення спрощеної закупівлі; назва предмета закупівлі / частини предмета закупівлі (лота) згідно з оголошенням про проведення спрощеної закупівлі; 10) строк сплати коштів за гарантією зазначається в робочих днях; 11) у разі якщо надавачем гарантії є страхова організація, зазначається: назва договору, відповідно до якого надається гарантія, його номер та інші реквізити договору в разі їх наявності; ліцензія на здійснення страхової діяльності. 5. Гарантія та договір, який укладається між гарантом та принципалом, не може містити додаткових умов щодо: вимог надання принципалом листів або інших документів (крім випадків надання принципалом повідомлення гаранту про настання обставин, за яких строк дії гарантії вважається закінченим, зазначених у абзаці четвертому пункту 4 форми); вимог надання третіми особами листів або документів, що підтверджують факт настання гарантійного випадку; можливості часткової сплати суми гарантії. 6. Гарантія, яка складається на паперовому носії, підписується уповноваженою(ими) особою(ами) гаранта та скріплюється печатками (у разі наявності). 7. Гарантія, яка надається в електронній формі, підписується шляхом накладання кваліфікованого(их) електронного(их) підпису(ів) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності), що прирівняні до власноручного підпису(ів) уповноваженої(их) особи(іб) гаранта та його печатки відповідно. 8. Зміни до гарантії можуть бути внесені в порядку, передбаченому законодавством України, після чого вони стають невід’ємною частиною цієї гарантії. Вид забезпечення пропозиції: банківська гарантія, яка надається в електронній формі. Гарантія надається за формою, наведеною в Додатку 4 до цього оголошення про проведення спрощеної закупівлі, з урахуванням умов, викладених в даному пункті. Банківська гарантія подається учасниками у складі пропозиції через електронну систему закупівель. Строк дії забезпечення пропозиції учасника (банківської гарантії) має дорівнювати або перевищувати 90 (дев’яносто) робочих днів із дати кінцевого строку подання пропозицій включно. До закінчення встановленого в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі строку, замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозиції та її забезпечення у формі банківської гарантії (у вигляді електронного документа, скріпленого КЕП (кваліфікованим електронним підписом) відповідно до строку, на який продовжено пропозицію Учасника. Усі витрати, пов’язані з наданням забезпечення пропозиції, здійснюються за рахунок коштів Учасника. Замовник має право звернутися з відповідним запитом до установи, що надала гарантію, з метою підтвердження достовірності інформації щодо оформлення та надання учаснику гарантії згідно з вимогами чинного законодавства України. Забезпечення пропозиції не повертається у разі: 1) відкликання пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого пропозиції вважаються дійсними; 2) непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем спрощеної закупівлі; 3) ненадання переможцем спрощеної закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено оголошенням про проведення спрощеної закупівлі. Забезпечення пропозиції повертається учаснику в разі: 1) закінчення строку дії пропозиції та забезпечення пропозиції, зазначеного в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі; 2) укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем спрощеної закупівлі; 3) відкликання пропозиції до закінчення строку її подання; 4) закінчення спрощеної закупівлі в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали пропозиції.
Статус: Активна
Дата створення: 08-08-2022, 14:41:03
+ Лоти з моїми пропозиціями + відкрити всі - закрити всі
+-
Закупівля:
Вид предмету закупівлі:
Товари
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія:
Інша подія
Опис:
Оплата за фактично поставлений та змонтований товар на підставі виставленого постачальником рахунка-фактури
Тип оплати:
Пiсляоплата
Тип днів:
Банківські
Розмір оплати (%):
100
Період (днів):
20
Мінімальний крок аукціону:
2 150,00 UAH
Початок аукціону:
Аукціон не відбувся
+-
Документи
Інші
ФайлСтанДата та час
Експортовано:08-08-2022, 14:41:39
Експортовано:08-08-2022, 14:39:26
Експортовано:08-08-2022, 14:39:35
Тип документа: Технічний опис предмету закупівлі
ФайлСтанДата та час
Експортовано:08-08-2022, 14:39:16
Тип документа: Проект договору
ФайлСтанДата та час
Експортовано:08-08-2022, 14:39:04
Тип документа: Тендерна документація
ФайлСтанДата та час
Експортовано:08-08-2022, 14:38:47
Розмір файлу не повинен перевищувати 50MB
+-
Позиції
Конкретна назва предмета закупівліКількість / Од.виміруАдреса доставки / Період доставкиКласифікатор ДК 021:2015 (CPV)Класифікатори

Кондиціонер Haier Tibio Super Cooling HSU-18HT103/R2 HSU-18HUN03/R2-A

2
Одиниця
79016, Україна, Львівська область, Львів, вул. Шевченка, 1,
по 31-12-2022
42512200-0
Настінні кондиціонери повітря


Кондиціонер НЕС HSU-09TC/R32(DB)-IN \ HSU-09TK1/R32(DB)-OUT

1
Одиниця
79016, Україна, Львівська область, Львів, вул. Шевченка, 1,
по 31-12-2022
42512200-0
Настінні кондиціонери повітря


Кондиціонер НЕС HSU-12TC/R32(DB)-IN \ HSU-12TK1/R32(DB)-OUT

1
Одиниця
79016, Україна, Львівська область, Львів, вул. Шевченка, 1,
по 31-12-2022
42512200-0
Настінні кондиціонери повітря


Кондиціонер HSU-18TC/R32(DB)-IN \ HSU-18TK1/R32(DB)-OUT

1
Одиниця
79016, Україна, Львівська область, Львів, вул. Шевченка, 1,
по 31-12-2022
42512200-0
Настінні кондиціонери повітря


Кондиціонер EWT Clima S-240SDI-HRFN8

2
штуки
79016, Україна, Львівська область, Львів, вул. Шевченка, 1,
по 31-12-2022
42512200-0
Настінні кондиціонери повітря


Кондиціонер FUJICO FMA-07HRDN1

2
штуки
79016, Україна, Львівська область, Львів, вул. Шевченка, 1,
по 31-12-2022
42512200-0
Настінні кондиціонери повітря


Кондиціонер пересувний TCL KY-18/QY

1
штуки
79016, Україна, Львівська область, Львів, вул. Шевченка, 1,
по 31-12-2022
42512300-1
Агрегати для опалення, вентилювання та кондиціювання повітря


+-
Пропозиції

Кваліфікація Учасників

Інформація про Переможця
Рішення підписано
Ім'я:
ТОВ "САОЛ"   Досьє YouControl
Статус:
учасник виграв закупівлю
Контактна інформація:
Україна, Львівська область, місто Львів, вул.Січинського Д., будинок 7а, 79035, Евгений Плохотник
Остаточна пропозиція:
424 620,00 UAH, з ПДВ
Документи пропозиції:
Документи рішення:
Дата акцепта:
18-08-2022, 09:56
Договір
Договір опубліковано
Системний номер договору:
UA-2022-08-08-005575-a-c1
Номер договору:
214ЮВ/22
Дата підписання договору:
22-08-2022, 10:00
Строк дії договору:
по 31-12-2022
424 620,00 UAH
Ціна договору
353 850,00 UAH
Ціна договору без ПДВ

Пропозиції Учасників

Пропозицію подав:
ТОВ "САОЛ"   Досьє YouControl
Остаточна пропозиція:
424 620,00 UAH, з ПДВ
Підпис:
підписано
Документи:
Тип документа:
1. Забезпечення тендерних пропозицій
Учасник підтверджує, що
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій

Увага! При внесенні змін до пропозиції, Вам необхідно знову накласти підпис.

ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ