Закупівлю оголошено - 05-07-2023, 12:38. Дата останніх змін - 25-07-2023, 14:04

Дров’яна деревина непромислового використання 1 група

Закупівля:UA-2023-07-05-007644-a / на ProZorro / на DoZorro
Рядок плану закупівлі: UA-P-2023-07-05-002347-b
Період уточнень
Триває
Завершився
з 05-07-2023, 12:38
по 10-07-2023, 00:00
Період подачі пропозицій
Очікується
Триває
Завершився
з 05-07-2023, 12:38
по 13-07-2023, 00:00
Аукціон Період аукціонів
Завершився
з 13-07-2023, 14:08
по 13-07-2023, 14:31

Період оскарження умов закупівлі - по 10-07-2023, 00:00

Подача вимоги на умови закупівлі - по 10-07-2023, 00:00

ДК 021:2015 код 03410000-7 Деревина (Дров’яна деревина непромислового використання 1 група) Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 - 03413000-8 – Паливна деревина Процедура закупівлі – відкриті торги, з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (далі - особливості), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 з урахуванням змін за Постановою КМУ від 12 травня 2023 р. № 471

Відкриті торги з особливостями
Статус:Завершена закупівля
Бюджет:150 000,00 UAH (з ПДВ)
Вид предмету закупівлі:Товари
Мінімальний крок аукціону:750,00 UAH
Оцінка пропозицій:За вартістю придбання
Забезпечення пропозиції:4 000,00 UAH Отримати банківську гарантію
Замовник:КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"МОКРОКАЛИГІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КАТЕРИНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЄДРПОУ:40671591 Досьє YouControl
Контактна особа:Воїнцева Людмила
Телефон:380988160498
E-mail:[email protected]
Місцезнаходження:
20540, Україна, Черкаська область,Катеринопільський район, село Мокра Калигірка, ВУЛИЦЯ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 15
4


+ Лоти з моїми пропозиціями + відкрити всі - закрити всі
+ -
Завершено
Дров’яна деревина непромислов ...
150 000,00 UAH (з ПДВ)
Аукціон очікується з Аукціон очікується з Аукціон триває з Аукціон відбувся 13-07-2023, 14:08
+-
Позиції
Конкретна назва предмета закупівліКількість / Од.виміруАдреса доставки / Строк поставки/виконання робіт/надання послуг:Класифікатор ДК 021:2015 (CPV)Класифікатори

Дров’яна деревина непромислового використання 1 група

77
метри кубічні
Україна Відповідно до документації
по 31-08-2023
03413000-8
Паливна деревина


+-
Пропозиції

Кваліфікація Учасників

Інформація про Переможця
Рішення підписано
Ім'я:
ФОП Скрипник Алла В'ячеславівна   Досьє YouControl
Статус:
учасник виграв закупівлю
Контактна інформація:
Україна, Черкаська область, Звенигородський р-н, село Пединівка, вулиця Шевченка, будинок 2, 20212, Скрипник Алла
Остаточна пропозиція:
134 750,00 UAH, з ПДВ
Первинна пропозиція:
147 000,00 UAH, з ПДВ
Документи пропозиції:
Документи рішення:
Дата акцепта:
17-07-2023, 14:35
Період подачі оскарження:
по 23-07-2023, 00:00

Повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей

Дата публікації: 14-07-23, 14:08:05
24

Пунктом 44 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про за-твердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовни-ків, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму во-єнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі - Пос-танова про особливості) передбачено: «Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі вияв-лено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розмі-щує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тен-дерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури заку-півлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або докумен-тів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забез-печення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або інформа-ції (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропону-ється учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специ-фікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної про-позиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або докуме-нтах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.». В тендерній пропозиції учасника ФОП Скрипник Алла В'ячеславівна, яка зараз перебуває на етапі розгляду, виявлено невідповідності до умов тендерної документації, а саме: 1. Умовами тендерної документації зокрема встановлено наступні вимоги до учасників закупівлі про надання у складі пропозиції: - «Закупівля не здійснюється від суб’єктів господарювання до яких застосовані санкції. На підт-вердження відсутності застосованих до учасника закупівлі санкцій, надати гарантійний лист, що учасник закупівлі не перебуває у списку суб’єктів господарювання, до яких застосовані санк-ції». Однак, тендерна пропозиція учасника ФОП Скрипник Алла В'ячеславівна не містить вказа-ного документу. - «Учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист про включення вартості послуг фінансо-вих/страхових установ із страхування, щодо випадкової втрати майна або його пошкодження, або інших непередбачуваних обставин, при яких товар, що підлягає постачанню до Замовника втрачений або не відповідає замовленій якості чи кількості, внаслідок чого постачальник не має змоги своєчасно виконати взяті договірні зобов’язання перед замовником». Однак, тендерна про-позиція учасника ФОП Скрипник Алла В'ячеславівна не містить вказаного документу. - «Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку щодо застосування Учасником за-ходів із захисту довкілля при виконанні умов Договору із постачання деревини. Окрім цього, за вказаною довідкою учасники повинні надати опис планованих заходів захисту довкілля та навко-лишнього середовища». Однак, тендерна пропозиція учасника ФОП Скрипник Алла В'ячеславі-вна не містить вказаного документу. - «Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та/або документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником в Дода-тку 1 до тендерної документації». Однак, тендерна пропозиція учасника ФОП Скрипник Алла В'ячеславівна не містить вказаного документу, що підтверджують відповідність тендерної про-позиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, уста-новленим замовником в Додатку 1 до тендерної документації. Пунктом 44 Постанови про особливості передбачено право Замовнику надати повідомлен-ня з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасни-ком процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що повинно бути виправлено учасником протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідом-лення з вимогою про усунення таких невідповідностей. З огляду на вказане надаємо право учас-нику протягом встановленого строку додати вказаний документ/и, що відсутні У випадку неподання вказаного документу/ів у визначений строк, пропозиція ФОП Скри-пник Алла В'ячеславівна буде відхилена згідно підпункту 1 пункту 41 Постанови про особливо-сті: «учасник процедури закупівлі: не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тенде-рної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розмі-щення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей»;

Кінцева дата та час усунення невідповідностей: 15-07-23, 14:08:05
Договір
Договір опубліковано
Системний номер договору:
UA-2023-07-05-007644-a-b1
Номер договору:
70
Дата підписання договору:
24-07-2023, 12:00
Строк дії договору:
по 31-12-2023
134 750,00 UAH
Ціна договору
134 750,00 UAH
Ціна договору без ПДВ

Пропозиції Учасників

Пропозицію подав:
ФОП Скрипник Алла В'ячеславівна   Досьє YouControl
Остаточна пропозиція:
134 750,00 UAH, з ПДВ
Первинна пропозиція:
147 000,00 UAH, з ПДВ
Інформація про субпідрядника:
субпідрядники не залучаються
Підпис:
підписано
Документи:
Тип документа:
1. Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Учасник фізична особа підтверджує, що
Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку
2. Вчинення економічних правопорушень
Учасник підтверджує, що
Суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
3. Вчинення корупційних правопорушень
Учасник підтверджує, що
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією
4. Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Учасник підтверджує, що
Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
5. Порушення справ про банкрутство
Учасник підтверджує, що
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
6. Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Учасник підтверджує, що
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"
1. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Учасник підтверджує, що
Мова тендерної пропозиції українська
2. Забезпечення тендерних пропозицій
Учасник підтверджує, що
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій

Увага! При внесенні змін до пропозиції, Вам необхідно знову накласти підпис.

Пропозицію подав:
ФОП "Степенко Дмитро Костянтинович"   Досьє YouControl
Остаточна пропозиція:
138 599,90 UAH, з ПДВ
Первинна пропозиція:
146 531,00 UAH, з ПДВ
Інформація про субпідрядника:
-
Підпис:
підписано
Документи:
Тип документа:
1. Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Учасник фізична особа підтверджує, що
Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку
2. Вчинення економічних правопорушень
Учасник підтверджує, що
Суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
3. Вчинення корупційних правопорушень
Учасник підтверджує, що
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією
4. Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Учасник підтверджує, що
Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
5. Порушення справ про банкрутство
Учасник підтверджує, що
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
6. Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Учасник підтверджує, що
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"
1. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Учасник підтверджує, що
Мова тендерної пропозиції українська
2. Забезпечення тендерних пропозицій
Учасник підтверджує, що
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій

Увага! При внесенні змін до пропозиції, Вам необхідно знову накласти підпис.

+ -
Документи тендеру
Тип документа: Тендерна документація
ФайлСтанДата та час
Експортовано:05-07-2023, 12:38:11
Експортовано:05-07-2023, 12:38:12
Експортовано:05-07-2023, 12:38:12
Експортовано:05-07-2023, 12:38:11
Тип документа: Оголошення про проведення закупівлі
ФайлСтанДата та час
Експортовано:05-07-2023, 15:24:34
Кваліфікаційні критерії
1. Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Застосовується до:
Учасника процедури
Стосується:
Учасника процедури
Законодавство:
Учасник фізична особа підтверджує, що
1 - Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку
Статус: Активна
Дата створення: 05-07-2023, 12:38:47
Учасник юридична особа підтверджує, що
2 - Керівник учасника процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку
Статус: Активна
Дата створення: 05-07-2023, 12:38:47
2. Вчинення економічних правопорушень
Застосовується до:
Учасника процедури
Стосується:
Учасника процедури
Законодавство:
Учасник підтверджує, що
1 - Суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Статус: Активна
Дата створення: 05-07-2023, 12:38:47
3. Вчинення корупційних правопорушень
Застосовується до:
Учасника процедури
Стосується:
Учасника процедури
Законодавство:
Учасник підтверджує, що
1 - Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Статус: Активна
Дата створення: 05-07-2023, 12:38:47
Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією
Статус: Активна
Дата створення: 05-07-2023, 12:38:47
4. Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Застосовується до:
Учасника процедури
Стосується:
Учасника процедури
Законодавство:
Учасник підтверджує, що
1 - Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Статус: Активна
Дата створення: 05-07-2023, 12:38:47
5. Порушення справ про банкрутство
Застосовується до:
Учасника процедури
Стосується:
Учасника процедури
Законодавство:
Учасник підтверджує, що
1 - Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Статус: Активна
Дата створення: 05-07-2023, 12:38:47
6. Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником
Застосовується до:
Замовника
Стосується:
Учасника процедури
Законодавство:
Замовник підтверджує, що
1 - Тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника
Статус: Активна
Дата створення: 05-07-2023, 12:38:47
7. Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника
Застосовується до:
Замовника
Стосується:
Учасника процедури
Законодавство:
Замовник підтверджує, що
1 - Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі
Статус: Активна
Дата створення: 05-07-2023, 12:38:47
8. Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Застосовується до:
Учасника процедури
Стосується:
Учасника процедури
Законодавство:
Учасник підтверджує, що
1 - У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Статус: Активна
Дата створення: 05-07-2023, 12:38:47
Учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"
Статус: Активна
Дата створення: 05-07-2023, 12:38:47
1. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Застосовується до:
Учасника процедури
Стосується:
Закупівлі
Законодавство:
Учасник підтверджує, що
1 - Мова тендерної пропозиції українська
Статус: Активна
Дата створення: 05-07-2023, 12:38:47
2. Забезпечення тендерних пропозицій
Застосовується до:
Учасника процедури
Стосується:
Лоту Дров’яна деревина непромислового використання 1 група
Законодавство:
Учасник підтверджує, що
1 - Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Повний опис умов та розміру надання забезпечення:
2.1. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції забезпечення тендерної пропозиції – банківську гарантію у формі електронного документа виданого банком гарантом. 2.2. Електронний документ повинен бути складений із дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» і Закону України «Про електронні довірчі послуги», містити накладений кваліфікований електронний підпис, уповноваженої особи банку-гаранта та повинен дозволяти перевірку такого підпису. Банківська гарантія може надаватись разом з файлом «p7s» ( із накладанням електронного підпису) або у вигляді файлу в форматі, придатному для перевірки достовірності видачі банківської гарантії банком та накладення кваліфікованого електронного підпису уповноваженої посадової особи банку-гаранта. Кваліфікований електронний підпис перевіряється у відповідності до п. 1.4 цього Розділу 2.3. Форма та зміст банківської гарантії повинні відповідати вимогам Наказу МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції» від 14 грудня 2020 року № 2628, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2021 р. за № 275/35897 з урахуванням Особливостей. 2.4. Банківська гарантія повинна бути підтверджена наступними документами (надаються у складі тендерної пропозиції): 2.4.1. Витяг з Державного реєстру банків про видачу банківської ліцензії; 2.4.2. Копія документів, що підтверджують повноваження відповідної посадової (службової) особи банку на право підпису банківської гарантії на ім’я якої видано відповідний кваліфікований електронний підпис, який накладено на файл гарантії; 2.4.3. довідкою, виданою банком-гарантом, завіреною підписом уповноваженої особи банку-гаранту, яка повинна містити реквізити гарантії, умови видачі гарантії, дату видачі такої довідки, найменування принципала, його ідентифікаційний код, а також свідчити про забезпечення гарантії відповідним покриттям в розмірі не меншому ніж це передбачено пунктом 2.5. цього Розділу із зазначенням номеру рахунку, відкритого в установі банку-гаранта на якому обліковуються кошти гарантії; 2.4.4. документом, що безпосередньо підтверджує забезпечення (покриття) гарантії: випискою, виданою банком-гарантом, з рахунку, відкритого в установі банку-гаранта на якому обліковуються кошти грошового забезпечення гарантії. 2.5. Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 4 000,00 грн. 2.6. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції становить: не менше 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними. 2.7. Гарантія обов’язково повинна свідчити про обов’язок установи, що надала гарантію, виплатити замовникові суму забезпечення тендерної пропозиції при виникненні обставин, вказаних у пункті 3.2. Розділу ІІІ цієї тендерної документації. 2.8. Замовник має право звернутися з відповідним запитом до установи, що надала гарантію, з метою підтвердження достовірності інформації щодо оформлення та надання учасникові гарантії згідно з вимогами чинного законодавства України. 2.9. Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок учасника. 2.10. Тендерна пропозиція, що не супроводжуються забезпеченням тендерної пропозиції та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником в тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції відхиляється замовником.
Статус: Активна
Дата створення: 05-07-2023, 12:38:47
ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ