Електрична енергія

Закупівля:UA-2022-06-23-007390-a / на ProZorro / на DoZorro
Рядок плану закупівлі: UA-P-2022-06-21-004410-b

Постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг

ID закупівлі: ec6901fabdab4f30b41937a48065e690

Підстава:

Відсутність конкуренції з технічних причин

Обгрунтування:

Переговорна процедура закупівлі на підставі абз. 4 п. 2 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» - відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена замовником. Відповідно до п. 93 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» № 2019- VIII, універсальна послуга - постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими електричною енергією визначеної якості на умовах, визначених відповідно до цього Закону, на всій території України. Відповідно до п. 42 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про ринок електричної енергії», малий непобутовий споживач - споживач, який не є побутовим споживачем i купує електричну енергію для власного споживання, електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт. Отже, Сарненська районна рада в розумінні Закону України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII відноситься до малих непобутових споживачів та має право бути забезпечена електричною енергією визначеної якості на умовах, визначених відповідно до ст. 63 цього Закону , а саме на умовах універсальної послуги. Уповноважена особа вважає, що закупівля електричної енергії саме на умовах універсальної послуги повністю забезпечує дотримання основних принципів проведення публічних закупівель, визначених ст. 5 Закону, а саме: максимальну економію та ефективність, відкритість та прозорість, недискримінацію учасників, запобігання корупційним діям i зловживанням. Корупційні дії та зловживання пов‘язані із формуванням ціни на предмет закупівлі при постачанні електричної енергії на умовах універсальної послуги є неможливими, оскільки всі складові ціни затверджуються уповноваженими державними органами. Відповідно до частини 3 статті 63 Закону України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII постачальник надає універсальні послуги за економічно обґрунтованими, прозорими та недискримінаційними цінами, що формуються відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором, та включають, зокрема, ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, ціни (тарифи) на послуги оператора системи передачі та оператора системи розподілу відповідно до укладених договорів про надання відповідних послуг. Методика розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг затверджена Постановою HKPEKП від 05.10.2018 року № 1176 «Про затвердження Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг». Порядок формування цін на універсальні послуги затверджений Постановою HKPEKП від 05.10.2018 № 1177 (з наступними змінами та доповненнями). Таким чином, тариф на універсальну послугу є державним регульованим тарифом, всі складові вартості електричної енергії, що поставляється за універсальною послугою підлягають державному регулюванню. Проведення переговорної процедури на закупівлю універсальної послуги є більш ефективним для замовника, оскільки універсальна послуга включає у себе також послуги з розподілу електричної енергії, відповідно у замовника відсутня необхідність проводити переговорну процедуру закупівлі послуг оператора системи розподілу, що забезпечує економію робочого часу замовника. У відповідності до норм пункту 13 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Пpo ринок електричної енергії» № 2019-VIII, із змінами, внесеними згідно із Законами № 2628-VIII від 23.11.2018, № 810-IX від 21.07.2020, № 1396-Ш від 15.04.2021, під час здійснення заходів з відокремлення оператора системи розподілу вертикально інтегрований суб’єкт господарювання повинен до 1 січня 2019 року вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної енергії шляхом створення відповідних суб’єктів господарювання, та упродовж чотирьох років з 1 січня 2019 року такий електропостачальник, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії виконує функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території, яка визначається як область, міста Київ та Севастополь, Автономна Республіка Крим, на якій до відокремлення провадив свою діяльністъ з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом вертикально інтегрований суб’єкт господарювання. Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - HKPEKП) постановою HKPEKП № 429 від 14.06.2018 р. ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» надано ліцензію з постачання електричної енергії споживачу та на якого покладається виконання функції постачальника універсальної послуги на території Рівненської області (відповідно до Постанови HKPEKП від 26.10.2018 № 1268 «Прo затвердження Методичних рекомендацій щодо передачі даних побутових та малих непобутових споживачів постачальнику електричної eнepгії, на якого відпoвiднo до Закону України «Пpo ринок електричної енергії» покладається виконання функції універсальної послуги на закріпленій території»). ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», яке створене в результаті здійснення заходів з відокремлення оператора системи розподілу, впродовж чотирьох років (з 01 січня 2019 року до 31 грудня 2022 року) виконує функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території — адміністративній території Рівненської області. Отже, ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» є єдиним постачальником універсальної послуги постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території розташування здійснення діяльності замовника Рівненської області. ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» включене до Переліку постачальників універсальних послуг на закріпленій території, затвердженого постановою HKPEKП від 26.10.2018 №1268 «Пpo затвердження Методичних рекомендацій щодо передачі даних побутовим та малих не побутових споживачів постачальнику електричної енергії, на якого відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» покладається виконання функції універсальної послуги на закріпленій території. Електричну енергію на умовах універсальної послуги на території Рівненської області може бути надано лише одним суб’єктом господарювання – постачальником універсальних послуг, а саме ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ». Інша альтернатива отримати електричну енергію на умовах універсальної послуги відсутня, оскільки послуги надаються визначеними постачальниками на визначеній території за регульованим тарифом. Пунктом 4 Розділу Розділ X ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIII (далі - Закон) передбачено, що Уповноважена особа планує закупівлі, складає та затверджує річний план закупівель, здійснює вибір процедури закупівлі, проводить процедури закупівель, забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця, забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених цим Законом, забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до цього Закону, здійснює інші дії, передбачені цим Законом. Частиною 10 статті 3 Закону Забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом, та укладення договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом. Пунтом 1 частини 1 статті 3 Закону передбачено, цей Закон застосовується: до замовників, визначених пунктами 1 -3 частини першої статті 2 цього Закону, за умови що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень; Згідно з пунктом 11 частини 1 статті 1 Закону замовники - суб’єкти, визначені згідно із статтею 2 цього Закону, які здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до цього Закону... Закупівля може здійснюватися шляхом застосування процедур визначених статею 13 Закону. Відповідно до умов частини 2 статті 13 Закону як виняток та відповідно до умов, визначених у частині другій статті 40 цього Закону, замовники можуть застосовувати переговорну процедуру закупівлі. Так, статею 40 Закону визначено умови застосування переговорної процедури закупівлі, та викладено вичерпний перелік випадків застосування цієї процедури. Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі: якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків: відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена замовником. На підставі вищенаведених фактів та у відповідності до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону, найбільш прийнятною процедурою є переговорна процедура закупівлі по предмету закупівлі - ДК 021:2015:09310000-5 - Електрична енергія (Електрична енергія (універсальна послуга). 2. По результатах проведених переговорів з Учасником, Уповноваженою особою прийнято рішення про намір укласти договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг Товариством з обмеженою відповідальністю «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ». Документи що підтверджують застосування переговорної процедури закупівлі (Додаються): 1.Закон України Про ринок електричної енергії № 2019-VIII , 2. Закон України Про публічні закупівлі від 25.12.2015 року № 922-VIII , 3. Постанова № 1176 від 05.10.2018р., 4. Постанова № 1177 від 05.10.2018р., 5. Постанова № 429 від 14.06.2018р., 6. Постанова № 1268 від 26.10.2018р., 6.1. Додатки до Постанови № 1268 від 26.10.2018р.

Переговорна процедура (скорочена)
Статус:Завершена закупівля
Бюджет:172 540,97 UAH (з ПДВ)
Замовник:Сарненська районна рада
ЄДРПОУ:25314700 Досьє YouControl
Сайт:http://sarnyrrada.gov.ua
Контактна особа:Ганна Болтрик
Телефон:+380961312063
E-mail:sarnyrada@ukr.net
Місцезнаходження:
34500, Україна, Рівненська область,м. Сарни, вул. Демократична, буд. 51
1
Отримати консультацію для перемоги

+ Лоти з моїми пропозиціями + відкрити всі - закрити всі
+-
Закупівля:
Вид предмету закупівлі:
Товари
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія:
Поставка товару
Тип оплати:
Пiсляоплата
Тип днів:
Робочі
Розмір оплати (%):
100
Період (днів):
10
Мінімальний крок аукціону:
Початок аукціону:
Аукціон не відбувся
+-
Документи
Інші
ФайлСтанДата та час
sign.p7s

SHA1:41d727fbfd29d71dd19659666b81f44e664b984a;SHA2-384:f2e73fdf380cea2c6f63e4ce6d2c0e517125e6202ef0801474004628061851a4f29676cd0e74b4380f4e5bdfddb1fa13;Antivirus: ESET Antivirus

Експортовано:23-06-2022, 23:16:34
Тип документа: Тендерна документація
ФайлСтанДата та час
ПОВІДОМЛЕННЯ.pdf

SHA1:e373d7d6cd12e3d2d523e09faa6572758515a07b;SHA2-384:613f76da3aaba10f0e301053e6fc1ef2f94ba0d08298e28335dda49ea94cd855f1b7a228ec6178c8620ea0caae86ee57;Antivirus: ESET Antivirus

Експортовано:23-06-2022, 23:14:07
Експортовано:23-06-2022, 23:14:07
Про затвердження Порядку склада... _ від 19.10.2017 № 1268 (Текст для друку).pdf

SHA1:5ae612425ea97d65cbf7ac25887bb48c7a0911ed;SHA2-384:63aadff95dfc9dc89e36ea4e882f5b9496cde6cc3450464cfaf472f0d21bb96220fd02a53501280f3df00bb364cd7c3d;Antivirus: ESET Antivirus

Експортовано:23-06-2022, 23:14:06
Про природні монополії _ від 20.04.2000 № 1682-III (Текст для друку).pdf

SHA1:19a7e4a7b61d8bd67d6e4235bb7a53921422c069;SHA2-384:b4adb60c58d14156cf89f3c5879b28e4a4dc5574685ed2b7acc784ec20f6164c3e2b509ad0a58b0ebd6749b2049e7407;Antivirus: ESET Antivirus

Експортовано:23-06-2022, 23:14:03
Про ринок електричної енергії _ від 13.04.2017 № 2019-VIII (Текст для друку).pdf

SHA1:3c67057c134bf5733a0b7e577e7467f16775b1da;SHA2-384:7d175dec83ff55377a2da07bd934f9013340861dacbec679818cf032950a523773f527d8265be30f1ec01c49a5b29080;Antivirus: ESET Antivirus

Експортовано:23-06-2022, 23:14:04
Розмір файлу не повинен перевищувати 50MB
+-
Позиції
Конкретна назва предмета закупівліКількість / Од.виміруАдреса доставки / Період доставкиКласифікатор ДК 021:2015 (CPV)Класифікатори

Електрична енергія (постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг)

36711
Кіловат-година
34500, Україна, Рівненська область, м. Сарни, вул. Демократична, 51,
з 01-07-2022 по 31-12-2022
09310000-5
Електрична енергія


+-
Пропозиції

Кваліфікація Учасників

Інформація про Переможця
Рішення підписано
Ім'я:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"   Досьє YouControl
Статус:
переможець торгів
Контактна інформація:
Україна, Рівненська область, місто Рівне, ВУЛИЦЯ КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА будинок 71-Б, 33013, Безсмертний Сергій Олександрович
Інформація про субпідрядника:
-
Остаточна пропозиція:
172 540,97 UAH, з ПДВ
Документи пропозиції:
Документи не додані
Документи рішення:
Дата акцепта:
23-06-2022, 23:31
Період подачі оскарження:
по 29-06-2022, 00:00
Договір
Договір опубліковано
Системний номер договору:
UA-2022-06-23-007390-a-b1
Номер договору:
480002547
Дата підписання договору:
01-07-2022, 18:36
Строк дії договору:
з 01-07-2022 по 31-12-2022
172 540,97 UAH
Ціна договору
143 784,14 UAH
Ціна договору без ПДВ