Закупівлю оголошено - 07-11-2022, 18:07. Дата останніх змін - 30-11-2022, 00:02

ДК 021:2015: 33690000-3- Лікарські засоби різні (НК 024:2019 - 30248-Набір реагентів для вимірювання гаптоглобіну ("Гаптоглобін", "Гаптоrлобін іммунотурбідиметричним методом"); 30527-Набір реагентів для визначення підтипу гемоглобіну «Метгемоглобін», «Набір реактивів для визначення вмісту метгемоглобіну методом Горячковського»); 30247-Набір реагентів для вимірювання церулоплазміну («Церулоплазмін», «Набір реактивів для визначення вмісту церулоплазміну методом Равіна»); 59085 Мікропротеїн ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз (Білок в сечі та лікворі СпЛ); 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал (Матеріал контрольний ЕИТЧЕК-3 WP-N, 1.5 mL (мл)); 58237-Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи (Ізотонічний розчин NormaDil SYS); 61165-Реагент для лізису клітин крові ІВД (Лізуючий розчин NormaLyse-WH SYS); 55855 - Підрахунок клітин крові IVD, реагент (Реагент CELLPACK®, 20 L (л)); 55855 - Підрахунок клітин крові IVD, реагент (Реагент STROMATOLYSER®-WH, 500 mL (мл) х З); 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем (Реагент CELLCLEAN®, 50 ml (мл)); 55970 —Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) IVD, набір (Універсальна картка на 10.000 тестів ШОЕ); 30531-Гематологічний контроль / калібратор (Контрольний матеріал CBC-3D, 2.0 мл, нормальний рівень); 30531-Гематологічний контроль / калібратор (Д-Чек D 2,5 С); 44946-Фарбування за Романовським IVD, набір (Набір реагентів "Забарвлювач за Романовським"); 42959-Барвник Май-Грюнвальда, IVD (Набір реагентів "Забарвлювач за Май-Грюнвальдом"); 59058-Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем (Набір розчинів для щоденної промивки/очистки EasyLyte, EasyStat,EasyBlodGas,EasyElectrolytes); 59058-Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем (Блок розчинів для EasyLyte PLUS 800 mL (мл)); 52861-Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD, реагент (Реагентний модуль EasyStat); 59248-Калійний електрод ІВД (К+ електрод EasyStat EasyElecrtolytes); 59248-Калійний електрод ІВД (К+ електрод EasyLyte); 54501-Гази крові pO2 IVD, набір, йон-селективні електроди (РO2 електрод EasyStat EasyBloodGas); 59241-Референтний електрод ІВД (Референсний електрод EasyElectrolytcs EasyВloodGas EasyStat); 30253-Набір реагентів для вимірювання трансферину (Трансферин FS 2*20мл/1*8мл); 53719-Феритин IVD, реагент (Ферритін 1*20мл/1*10мл); 30171-Набір реагентів для вимірювання лактату (Лактат FS 5х20мл/1х25мл); 53705-C-реактивний білок (СРБ) IVD, набір, нефелометричний/турбідиметричний аналіз (С-реактивний білок FS4х200тестів); 55113-Ревматоїдний фактор IVD, реагент (Ревматоїдний фактор FS 5*25мл/1*25мл); 53583-Сечова кислота IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз (Сечова кислота FS, TOOS метод 4х-200 tests); 53074-Загальна лактатдегідрогеназа IVD, реагент (Лактатдегідрогенеза FS ІFСС 4x200 тестів); 53316-Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD, реагент (Глікогемоглобін FS 2*15мл/1*10мл/1*5мл); 53315-Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD, калібратор (Калібратор для НЬА І с liquid 4х0.25мл); 30216-Багатокомпонентний калібратор клінічної хімії (Мультикалібратор ТруЛаб Білок 5*1мл); 42230-Ревматоїдний фактор, калібратор, IVD (Калібратор для Ревматоїдного Фактору, 5*1мл); 42230-Ревматоїдний фактор, калібратор, IVD (Контрольний матеріал для Глікогемоглобіну, рівень І 4х0.25мл); 41927-Феритин IVD, калібратор (Калібратор для Ферритіну 4*1мл); 53301-Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз (Глюкоза 120); 53251-Креатинін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз (Креатинін 60); 53359-Загальний холестерин IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз (Холестерин 60); 59123-Неорганічний фосфат (PO43-) ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз (Фосфор 30); 53301-Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз (Набір реактивів Глюкоза Ф); 41823-Багатокомпонентний коінічний хімічний контроль, аналізований, абнормальний (Набір реактивів "ФілоНорм"); 59074-Визначення хромогену ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз (Набір реактивів "Сіроглікоїди"); 63410-Загальний / кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія (Набір реактивів "Білірубін"); 43264-Набір для визначення білкової фракції (Набір реактивів "Білкові фракції"); 61900-Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз (Набір реактивів "Загальний білок"); 42709-Набір для фарбування за Грамом, IVD (Набір реагентів "Забарвлення за Грамом"); 62707-Базовий компонент живильного середовища ІВД (Набір реактивів "Телурит калію"); 53583-Сечова кислота IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз (Сечова кислота FS, TOOS метод 4х-200 tests); 53316-Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD, реагент (Глікогемоглобін FS 2x15мл/1x10мл/1x5мл); 44435-Контрольний матеріал для визначення глікованого гемоглобіну (HbA1c), IVD (Контрольний матеріал для Глікогемоглобіну, рівень І 4х0.25мл); 54758-Залізо IVD, набір, спектрофотометричний аналіз (Залізо FS 5x80мл/1x100мл); 53003-Загальна креатинкіназа IVD, набір, спектрофотометричний аналіз (Креатинкіназа FS, 4х120 тестів); 53074-Загальна лактатдегідрогеназа IVD, реагент (Лактатдегідрогенеза FS ІFСС 4x200 тестів); 53111-Ліпаза IVD, реагент (Ліпаза DS FS 4x20мл/2x10мл); 53994-Трансферин IVD, реагент (Трансферин FS 4х20мл/2х8мл); 59058-Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем (Промивний розчин В , 4 x 60 мл); 63377-Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД (Промивний розчин Respons 920 6x200 мл); 59058-Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем (Промивний розчин А 4 x 60 мл); 53462-Тригліцериди IVD, реагент (Тригліцериди FS 4х200 тестів); 52929-Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, реагент (Лужна фосфатаза FS ІFСС 37° С 5х80мл/ 1х100 мл); 30169-Набір реагентів для вимірювання ліпопротеїнів високої щільності (HDL-холестерин прямий FS, 4х200 тестів); 53398-Холестерин ліпопротеїнів низької щільності IVD, реагент (LDL-Холестерин, прямий FS 4х120 тестів); 53594-Множинні білки клінічної хімії IVD, контрольний матеріал (Контрольний матеріал, TruLab L Рівень1 3х3 мл); 47868-Множинні аналіти клінічної хімії IVD, калібратор (Мультикалібратор TruCal Lipid, 3x2мл); 55113-Ревматоїдний фактор IVD, реагент (Ревматоїдний фактор FS 5х25 мл/1х25мл); 53705-C-реактивний білок (СРБ) IVD, набір, нефелометричний/турбідиметричний аналіз (С-реактивний білок FS 8x50мл/8x10мл); 37756-Комплект для ідентифікації антитіл до антистрептолізин (Антистрептолізин О FS, 5x25мл/1x25мл); 30171-Набір реагентів для вимірювання лактату (Лактат FS 5х20мл/1х25мл); 53027-Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз (Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) FS, 5х80мл/1х100мл); 53594-Множинні білки клінічної хімії IVD, контрольний матеріал (Контрольний матеріал TruLab Білок Рівень 1, 3х1 мл); 42230-Ревматоїдний фактор, калібратор, IVD (Калібратор для Ревматоїдного фактору, 5х1мл); 46781-Антистрептолізин O, антитіла, калібратор (Калібратор для Антистрептолізина О, 5х1мл); 41927-Феритин IVD, калібратор (Калібратор для Ферритіну 4x1мл); 52923-Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз (Аланін-амінотранфераза (АЛТ) FS, IFCC метод, 4х200 тестів); 52954-Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз (Аспартат-амінотрансфераза (АСТ) FS, IFCC метод , 4х200 тестів); 50415-Множинні мікроорганізми родини ентеробактерій, ізольований штам IVD, набір (Реактив для теста Ацетоїн); 50415-Множинні мікроорганізми родини ентеробактерій, ізольований штам IVD, набір (Реактив для теста Індол); 50415-Множинні мікроорганізми родини ентеробактерій, ізольований штам IVD, набір (Реактив для теста Фенілаланін); 30707-Набір реагентів для визначення антигену сальмонели (Anti-Salmonella О4); 30707-Набір реагентів для визначення антигену сальмонели (Anti-Salmonella O 9); 30707-Набір реагентів для визначення антигену сальмонели (Anti-Salmonella I (A - E)); 51643-Shigella flexneri загальні антитіла IVD, реагент (Anti-Shigella flexneri тип 1 до 6 і група 3,4(y), 6, 7,8(x))); 30707-Набір реагентів для визначення антигену сальмонели (Anti-Salmonella О5); 30707-Набір реагентів для визначення антигену сальмонели (Anti-Salmonella Vi); 30707-Набір реагентів для визначення антигену сальмонели (Anti-Salmonella О2); 30707-Набір реагентів для визначення антигену сальмонели (Anti-Salmonella H 2); 30707-Набір реагентів для визначення антигену сальмонели (Anti-Salmonella H d); 30707-Набір реагентів для визначення антигену сальмонели (Anti-Salmonella H g.m); 58690-Агар для діффенціаціі Enterobacteriaceae ІВД (Хромогенне середовище CRE-ESBL основа); 30707-Набір реагентів для визначення антигену сальмонели (Anti-Salmonella Н 7))

Закупівля:UA-2022-11-07-013533-a / на ProZorro / на DoZorro
Рядок плану закупівлі: UA-P-2022-11-07-003721-c
Відкриті торги з особливостями
Статус:Закупівля не відбулась
Бюджет:1 520 900,00 UAH (з ПДВ)
Мінімальний крок аукціону:7 605,00 UAH
Оцінка пропозицій:За вартістю придбання
Замовник:КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
ЄДРПОУ:01998532 Досьє YouControl
Контактна особа:Олена Кунєва
Телефон:+30487055311
E-mail:odkbcbuo@ukr.net
Місцезнаходження:
65031, Україна, Одеська область,м.Одеса, вул. Академіка Воробйова,3
3


Період уточнень
Триває
Завершився
з 07-11-2022, 18:07
по 14-11-2022, 00:00
Період подачі пропозицій
Очікується
Триває
Завершився
з 07-11-2022, 18:07
по 17-11-2022, 16:13
Аукціон Період аукціонів
Не буде проводитись

Період оскарження умов закупівлі - по 14-11-2022, 00:00

Подача вимоги на умови закупівлі - по 14-11-2022, 00:00

Оскільки на майданчику відсутня одиниця виміру "пак" - 1 упаковка вважати як 1 пак. Оскільки на майданчику відсутня одиниця виміру "бут" - 1 штука вважати як 1 бут

ID закупівлі: 691f4a072c9e4c5498fd514645c0f6ee

Кваліфікаційні критерії
1. Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Застосовується до:
Учасника процедури
Стосується:
Учасника процедури
Законодавство:
Учасник фізична особа підтверджує, що
1 - Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Статус: Активна
Дата створення: 07-11-2022, 17:44:40
Учасник юридична особа підтверджує, що
2 - Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Статус: Активна
Дата створення: 07-11-2022, 17:44:40
2. Вчинення економічних правопорушень
Застосовується до:
Учасника процедури
Стосується:
Учасника процедури
Законодавство:
Учасник підтверджує, що
1 - Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Статус: Активна
Дата створення: 07-11-2022, 17:44:40
3. Вчинення корупційних правопорушень
Застосовується до:
Учасника процедури
Стосується:
Учасника процедури
Законодавство:
Учасник підтверджує, що
1 - Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Статус: Активна
Дата створення: 07-11-2022, 17:44:40
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Статус: Активна
Дата створення: 07-11-2022, 17:44:40
4. Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Застосовується до:
Учасника процедури
Стосується:
Учасника процедури
Законодавство:
Учасник підтверджує, що
1 - Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Статус: Активна
Дата створення: 07-11-2022, 17:44:40
5. Порушення справ про банкрутство
Застосовується до:
Учасника процедури
Стосується:
Учасника процедури
Законодавство:
Учасник підтверджує, що
1 - Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Статус: Активна
Дата створення: 07-11-2022, 17:44:40
6. Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником
Застосовується до:
Замовника
Стосується:
Учасника процедури
Законодавство:
Замовник підтверджує, що
1 - Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника
Статус: Активна
Дата створення: 07-11-2022, 17:44:40
7. Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника
Застосовується до:
Замовника
Стосується:
Учасника процедури
Законодавство:
Замовник підтверджує, що
1 - Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі
Статус: Активна
Дата створення: 07-11-2022, 17:44:40
8. Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Застосовується до:
Учасника процедури
Стосується:
Учасника процедури
Законодавство:
Учасник підтверджує, що
1 - У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Статус: Активна
Дата створення: 07-11-2022, 17:44:40
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)
Статус: Архівована
Дата створення: 07-11-2022, 17:44:40
Дата архівування:
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"
Статус: Активна
Дата створення: 07-11-2022, 17:44:40
1. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Застосовується до:
Учасника процедури
Стосується:
Закупівлі
Законодавство:
Учасник підтверджує, що
1 - Мова тендерної пропозиції українська
Статус: Активна
Дата створення: 07-11-2022, 17:44:40
+ Лоти з моїми пропозиціями + відкрити всі - закрити всі
+-
Примітки до закупівлі
Вид предмету закупівлі:
Товари
+-
Документи
Інші
ФайлСтанДата та час
sign.p7s

SHA1:d7a6c3c831b67029b0851885d66b58b6131b11b7;SHA2-384:561c9a3db758c5f33fc68c0516093a9bdf773bcf10886ba1a2c6c84ddd9cf8155f8da1fdb8f06bc1983d496d3183081b;Antivirus: ESET Antivirus

Експортовано:07-11-2022, 18:08:01
Тип документа: Проект договору
ФайлСтанДата та час
Проект договору.doc

SHA1:cac473db197dcf44ea35e0e6394586fba7f3c5e8;SHA2-384:f5f78c08818e0d82611fae5e98ecd22dc396b827145486dcf4b01b1b2a611aad6d04d6fd6dcf6f0740b19e6a0ad8c311;Antivirus: ESET Antivirus

Експортовано:07-11-2022, 17:44:41
Тип документа: Тендерна документація
ФайлСтанДата та час
Тендерна документація.doc

SHA1:4cfbb25de1f9ee4b699254ec676d312b823fb112;SHA2-384:9d33e57a7c4f66d444ec1185ab017a02a9c1a4a983c04d578e5cdd81a72c109d7774e037ad23a5e13f67724bf559c52d;Antivirus: ESET Antivirus

Експортовано:07-11-2022, 17:44:41
+ -
Не відбувся
ДК 021:2015: 33690000-3- Лікар ...
1 520 900,00 UAH (з ПДВ)
Не відбувся
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія:
Поставка товару
Опис:
Оплата «Замовником» здійснюється згідно з накладної за фактично поставлений товар «Учасником» протягом 30 банківських днів. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунки за поставлений товар здійснюються на умовах відтермінування платежу до 31 грудня 2022 року. Розрахунки за поставлений товар здійснюються в безготівковому порядку за кошти місцевого бюджету, власного бюджету та за рахунок інших коштів Замовника
Тип оплати:
Пiсляоплата
Тип днів:
Банківські
Розмір оплати (%):
100
Період (днів):
30
Назва окремої частини предмета закупівлі (лота):
ДК 021:2015: 33690000-3- Лікарські засоби різні (НК 024:2019 - 30248-Набір реагентів для вимірювання гаптоглобіну ("Гаптоглобін", "Гаптоrлобін іммунотурбідиметричним методом"); 30527-Набір реагентів для визначення підтипу гемоглобіну «Метгемоглобін», «Набір реактивів для визначення вмісту метгемоглобіну методом Горячковського»); 30247-Набір реагентів для вимірювання церулоплазміну («Церулоплазмін», «Набір реактивів для визначення вмісту церулоплазміну методом Равіна»); 59085 Мікропротеїн ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз (Білок в сечі та лікворі СпЛ); 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал (Матеріал контрольний ЕИТЧЕК-3 WP-N, 1.5 mL (мл)); 58237-Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи (Ізотонічний розчин NormaDil SYS); 61165-Реагент для лізису клітин крові ІВД (Лізуючий розчин NormaLyse-WH SYS); 55855 - Підрахунок клітин крові IVD, реагент (Реагент CELLPACK®, 20 L (л)); 55855 - Підрахунок клітин крові IVD, реагент (Реагент STROMATOLYSER®-WH, 500 mL (мл) х З); 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем (Реагент CELLCLEAN®, 50 ml (мл)); 55970 —Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) IVD, набір (Універсальна картка на 10.000 тестів ШОЕ); 30531-Гематологічний контроль / калібратор (Контрольний матеріал CBC-3D, 2.0 мл, нормальний рівень); 30531-Гематологічний контроль / калібратор (Д-Чек D 2,5 С); 44946-Фарбування за Романовським IVD, набір (Набір реагентів "Забарвлювач за Романовським"); 42959-Барвник Май-Грюнвальда, IVD (Набір реагентів "Забарвлювач за Май-Грюнвальдом"); 59058-Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем (Набір розчинів для щоденної промивки/очистки EasyLyte, EasyStat,EasyBlodGas,EasyElectrolytes); 59058-Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем (Блок розчинів для EasyLyte PLUS 800 mL (мл)); 52861-Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD, реагент (Реагентний модуль EasyStat); 59248-Калійний електрод ІВД (К+ електрод EasyStat EasyElecrtolytes); 59248-Калійний електрод ІВД (К+ електрод EasyLyte); 54501-Гази крові pO2 IVD, набір, йон-селективні електроди (РO2 електрод EasyStat EasyBloodGas); 59241-Референтний електрод ІВД (Референсний електрод EasyElectrolytcs EasyВloodGas EasyStat); 30253-Набір реагентів для вимірювання трансферину (Трансферин FS 2*20мл/1*8мл); 53719-Феритин IVD, реагент (Ферритін 1*20мл/1*10мл); 30171-Набір реагентів для вимірювання лактату (Лактат FS 5х20мл/1х25мл); 53705-C-реактивний білок (СРБ) IVD, набір, нефелометричний/турбідиметричний аналіз (С-реактивний білок FS4х200тестів); 55113-Ревматоїдний фактор IVD, реагент (Ревматоїдний фактор FS 5*25мл/1*25мл); 53583-Сечова кислота IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз (Сечова кислота FS, TOOS метод 4х-200 tests); 53074-Загальна лактатдегідрогеназа IVD, реагент (Лактатдегідрогенеза FS ІFСС 4x200 тестів); 53316-Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD, реагент (Глікогемоглобін FS 2*15мл/1*10мл/1*5мл); 53315-Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD, калібратор (Калібратор для НЬА І с liquid 4х0.25мл); 30216-Багатокомпонентний калібратор клінічної хімії (Мультикалібратор ТруЛаб Білок 5*1мл); 42230-Ревматоїдний фактор, калібратор, IVD (Калібратор для Ревматоїдного Фактору, 5*1мл); 42230-Ревматоїдний фактор, калібратор, IVD (Контрольний матеріал для Глікогемоглобіну, рівень І 4х0.25мл); 41927-Феритин IVD, калібратор (Калібратор для Ферритіну 4*1мл); 53301-Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз (Глюкоза 120); 53251-Креатинін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз (Креатинін 60); 53359-Загальний холестерин IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз (Холестерин 60); 59123-Неорганічний фосфат (PO43-) ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз (Фосфор 30); 53301-Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз (Набір реактивів Глюкоза Ф); 41823-Багатокомпонентний коінічний хімічний контроль, аналізований, абнормальний (Набір реактивів "ФілоНорм"); 59074-Визначення хромогену ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз (Набір реактивів "Сіроглікоїди"); 63410-Загальний / кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія (Набір реактивів "Білірубін"); 43264-Набір для визначення білкової фракції (Набір реактивів "Білкові фракції"); 61900-Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз (Набір реактивів "Загальний білок"); 42709-Набір для фарбування за Грамом, IVD (Набір реагентів "Забарвлення за Грамом"); 62707-Базовий компонент живильного середовища ІВД (Набір реактивів "Телурит калію"); 53583-Сечова кислота IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз (Сечова кислота FS, TOOS метод 4х-200 tests); 53316-Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD, реагент (Глікогемоглобін FS 2x15мл/1x10мл/1x5мл); 44435-Контрольний матеріал для визначення глікованого гемоглобіну (HbA1c), IVD (Контрольний матеріал для Глікогемоглобіну, рівень І 4х0.25мл); 54758-Залізо IVD, набір, спектрофотометричний аналіз (Залізо FS 5x80мл/1x100мл); 53003-Загальна креатинкіназа IVD, набір, спектрофотометричний аналіз (Креатинкіназа FS, 4х120 тестів); 53074-Загальна лактатдегідрогеназа IVD, реагент (Лактатдегідрогенеза FS ІFСС 4x200 тестів); 53111-Ліпаза IVD, реагент (Ліпаза DS FS 4x20мл/2x10мл); 53994-Трансферин IVD, реагент (Трансферин FS 4х20мл/2х8мл); 59058-Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем (Промивний розчин В , 4 x 60 мл); 63377-Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД (Промивний розчин Respons 920 6x200 мл); 59058-Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем (Промивний розчин А 4 x 60 мл); 53462-Тригліцериди IVD, реагент (Тригліцериди FS 4х200 тестів); 52929-Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, реагент (Лужна фосфатаза FS ІFСС 37° С 5х80мл/ 1х100 мл); 30169-Набір реагентів для вимірювання ліпопротеїнів високої щільності (HDL-холестерин прямий FS, 4х200 тестів); 53398-Холестерин ліпопротеїнів низької щільності IVD, реагент (LDL-Холестерин, прямий FS 4х120 тестів); 53594-Множинні білки клінічної хімії IVD, контрольний матеріал (Контрольний матеріал, TruLab L Рівень1 3х3 мл); 47868-Множинні аналіти клінічної хімії IVD, калібратор (Мультикалібратор TruCal Lipid, 3x2мл); 55113-Ревматоїдний фактор IVD, реагент (Ревматоїдний фактор FS 5х25 мл/1х25мл); 53705-C-реактивний білок (СРБ) IVD, набір, нефелометричний/турбідиметричний аналіз (С-реактивний білок FS 8x50мл/8x10мл); 37756-Комплект для ідентифікації антитіл до антистрептолізин (Антистрептолізин О FS, 5x25мл/1x25мл); 30171-Набір реагентів для вимірювання лактату (Лактат FS 5х20мл/1х25мл); 53027-Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз (Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) FS, 5х80мл/1х100мл); 53594-Множинні білки клінічної хімії IVD, контрольний матеріал (Контрольний матеріал TruLab Білок Рівень 1, 3х1 мл); 42230-Ревматоїдний фактор, калібратор, IVD (Калібратор для Ревматоїдного фактору, 5х1мл); 46781-Антистрептолізин O, антитіла, калібратор (Калібратор для Антистрептолізина О, 5х1мл); 41927-Феритин IVD, калібратор (Калібратор для Ферритіну 4x1мл); 52923-Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз (Аланін-амінотранфераза (АЛТ) FS, IFCC метод, 4х200 тестів); 52954-Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз (Аспартат-амінотрансфераза (АСТ) FS, IFCC метод , 4х200 тестів); 50415-Множинні мікроорганізми родини ентеробактерій, ізольований штам IVD, набір (Реактив для теста Ацетоїн); 50415-Множинні мікроорганізми родини ентеробактерій, ізольований штам IVD, набір (Реактив для теста Індол); 50415-Множинні мікроорганізми родини ентеробактерій, ізольований штам IVD, набір (Реактив для теста Фенілаланін); 30707-Набір реагентів для визначення антигену сальмонели (Anti-Salmonella О4); 30707-Набір реагентів для визначення антигену сальмонели (Anti-Salmonella O 9); 30707-Набір реагентів для визначення антигену сальмонели (Anti-Salmonella I (A - E)); 51643-Shigella flexneri загальні антитіла IVD, реагент (Anti-Shigella flexneri тип 1 до 6 і група 3,4(y), 6, 7,8(x))); 30707-Набір реагентів для визначення антигену сальмонели (Anti-Salmonella О5); 30707-Набір реагентів для визначення антигену сальмонели (Anti-Salmonella Vi); 30707-Набір реагентів для визначення антигену сальмонели (Anti-Salmonella О2); 30707-Набір реагентів для визначення антигену сальмонели (Anti-Salmonella H 2); 30707-Набір реагентів для визначення антигену сальмонели (Anti-Salmonella H d); 30707-Набір реагентів для визначення антигену сальмонели (Anti-Salmonella H g.m); 58690-Агар для діффенціаціі Enterobacteriaceae ІВД (Хромогенне середовище CRE-ESBL основа); 30707-Набір реагентів для визначення антигену сальмонели (Anti-Salmonella Н 7))
Ідентифікатор (лота):
d129b171d6a7409c9919f8fb85fe60c2
Мінімальний крок аукціону:
7 605,00 UAH
Початок аукціону:
Аукціон не відбувся
+-
Позиції
Конкретна назва предмета закупівліКількість / Од.виміруАдреса доставки / Строк поставки/виконання робіт/надання послуг:Класифікатор ДК 021:2015 (CPV)Класифікатори

"Гаптоглобін", "Гаптоrлобін іммунотурбідиметричним методом":

2
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
30248 Набір реагентів для вимірювання гаптоглобіну

«Метгемоглобін», «Набір реактивів для визначення вмісту метгемоглобіну методом Горячковського»:

2
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
30527 Набір реагентів для визначення підтипу гемоглобіну

«Церулоплазмін», «Набір реактивів для визначення вмісту церулоплазміну методом Равіна»:

2
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
30247 Набір реагентів для вимірювання церулоплазміну

Білок в сечі та лікворі СпЛ

20
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
59085 Мікропротеїн ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз

Матеріал контрольний ЕИТЧЕК-3 WP-N, 1.5 mL (мл)

6
штуки
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
55866 Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал

Ізотонічний розчин NormaDil SYS

12
штуки
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
58237 Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи

Лізуючий розчин NormaLyse-WH SYS

14
штуки
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
61165 Реагент для лізису клітин крові ІВД

Реагент CELLPACK®, 20 L (л)

27
штуки
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
55855 Підрахунок клітин крові IVD, реагент

Реагент STROMATOLYSER®-WH, 500 mL (мл) х З

9
упаковка
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
55855 Підрахунок клітин крові IVD, реагент

Реагент CELLCLEAN®, 50 ml (мл)

2
упаковка
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем

Універсальна картка на 10.000 тестів ШОЕ

1
штуки
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
55970 Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) IVD, набір

Контрольний матеріал CBC-3D, 2.0 мл, нормальний рівень

16
Флакон
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
30531 Гематологічний контроль / калібратор

Д-Чек D 2,5 С

5
штуки
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
30531 Гематологічний контроль / калібратор

Набір реагентів "Забарвлювач за Романовським"

12
штуки
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
44946 Фарбування за Романовським IVD, набір

Набір реагентів "Забарвлювач за Май-Грюнвальдом"

12
штуки
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
42959 Барвник Май-Грюнвальда, IVD

Набір розчинів для щоденної промивки/очистки EasyLyte, EasyStat,EasyBlodGas,EasyElectrolytes

7
комплект
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем

Блок розчинів для EasyLyte PLUS 800 mL (мл)

6
штуки
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем

Реагентний модуль EasуStat

6
штуки
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
52861 Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD, реагент

К+ електрод EasyStat EasyElecrtolytes

1
штуки
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
59248 Калійний електрод ІВД

К+ електрод EasyLyte

1
штуки
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
59248 Калійний електрод ІВД

РO2 електрод EasyStat EasyBloodGas

1
штуки
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
54501 Гази крові pO2 IVD, набір, йон-селективні електроди

Референсний електрод EasyElectrolytcs EasyВloodGas EasyStat

1
штуки
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
59241 Референтний електрод ІВД

Трансферин FS 2*20мл/1*8мл

2
комплект
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
30253 Набір реагентів для вимірювання трансферину

Ферритін 1*20мл/1*10мл

2
комплект
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
53719 Феритин IVD, реагент

Лактат FS 5х20мл/1х25мл

2
штуки
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
30171 Набір реагентів для вимірювання лактату

С-реактивний білок FS4х200тестів

4
комплект
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
53705 C-реактивний білок (СРБ) IVD, набір, нефелометричний/турбідиметричний аналіз

Ревматоїдний фактор FS 5*25мл/1*25мл

2
комплект
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
55113 Ревматоїдний фактор IVD, реагент

Сечова кислота FS, TOOS метод 4х-200 tests

2
комплект
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
53583 Сечова кислота IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз

Лактатдегідрогенеза FS ІFСС 4x200 тестів

1
комплект
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
53074 Загальна лактатдегідрогеназа IVD, реагент

Глікогемоглобін FS 2*15мл/1*10мл/1*5мл

2
комплект
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
53316 Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD, реагент

Калібратор для НbА І с liquid 4х0.25мл

1
комплект
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
53315 Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD, калібратор

Мультикалібратор ТруЛаб Білок 5*1мл

2
комплект
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
30216 Багатокомпонентний калібратор клінічної хімії

Калібратор для Ревматоїдного Фактору, 5*1мл

1
комплект
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
42230 Ревматоїдний фактор, калібратор, IVD

Контрольний матеріал для Глікогемоглобіну, рівень І 4х0.25мл

1
комплект
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
42230 Ревматоїдний фактор, калібратор, IVD

Калібратор для Ферритіну 4*1мл

1
комплект
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
41927 Феритин IVD, калібратор

Глюкоза 120

2
комплект
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
53301 Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз

Креатинін 60

2
упаковка
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
53251 Креатинін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз

Холестерин 60

2
штуки
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
53359 Загальний холестерин IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз

Фосфор 30

2
упаковка
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
59123 Неорганічний фосфат (PO43-) ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз

Набір реактивів Глюкоза Ф

6
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
53301 Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз

Набір реактивів "ФілоНорм"

30
Флакон
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
41823 Багатокомпонентний коінічний хімічний контроль, аналізований, абнормальний

Набір реактивів "Сіроглікоїди"

24
упаковка
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
59074 Визначення хромогену ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз

Набір реактивів "Білірубін"

20
упаковка
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
63410 Загальний / кон'югований (прямий) білірубін ІВД, комплект, спектрофотометрія

Набір реактивів "Білкові фракції"

6
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
43264 Набір для визначення білкової фракції

Набір реактивів "Загальний білок"

5
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
61900 Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз

Набір реагентів "Забарвлення за Грамом"

2
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
42709 Набір для фарбування за Грамом, IVD

Набір реактивів "Телурит калію"

1
упаковка
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
62707 Базовий компонент живильного середовища ІВД

Сечова кислота FS, TOOS метод 4х-200 tests

1
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
53583 Сечова кислота IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз

Глікогемоглобін FS 2x15мл/1x10мл/1x5мл

1
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
53316 Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD, реагент

Контрольний матеріал для Глікогемоглобіну, рівень І 4х0.25мл

1
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
44435 Контрольний матеріал для визначення глікованого гемоглобіну (HbA1c), IVD

Залізо FS 5x80мл/1x100мл

2
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
54758 Залізо IVD, набір, спектрофотометричний аналіз

Креатинкіназа FS, 4х120 тестів

2
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
53003 Загальна креатинкіназа IVD, набір, спектрофотометричний аналіз

Лактатдегідрогенеза FS ІFСС 4x200 тестів

2
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
53074 Загальна лактатдегідрогеназа IVD, реагент

Ліпаза DS FS 4x20мл/2x10мл

1
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
53111 Ліпаза IVD, реагент

Трансферин FS 4х20мл/2х8мл

2
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
53994 Трансферин IVD, реагент

Промивний розчин В , 4 x 60 мл

4
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем

Промивний розчин Respons 920 6x200 мл

8
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
63377 Засіб очищення приладу / аналізатора ІВД

Промивний розчин А 4 x 60 мл

3
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем

Тригліцериди FS 4х200 тестів

2
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
53462 Тригліцериди IVD, реагент

Лужна фосфатаза FS ІFСС 37° С 5х80мл/ 1х100 мл

2
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
52929 Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, реагент

HDL-холестерин прямий FS, 4х200 тестів

1
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
30169 Набір реагентів для вимірювання ліпопротеїнів високої щільності

LDL-Холестерин, прямий FS 4х120 тестів

1
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
53398 Холестерин ліпопротеїнів низької щільності IVD, реагент

Контрольний матеріал, TruLab L Рівень1 3х3 мл

2
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
53594 Множинні білки клінічної хімії IVD, контрольний матеріал

Мультикалібратор TruCal Lipid, 3x2мл

1
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
47868 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, калібратор

Ревматоїдний фактор FS 5х25 мл/1х25мл

3
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
55113 Ревматоїдний фактор IVD, реагент

С-реактивний білок FS 8x50мл/8x10мл

2
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
53705 C-реактивний білок (СРБ) IVD, набір, нефелометричний/турбідиметричний аналіз

Антистрептолізин О FS, 5x25мл/1x25мл

2
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
37756 Комплект для ідентифікації антитіл до антистрептолізин

Лактат FS 5х20мл/1х25мл

5
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
30171 Набір реагентів для вимірювання лактату

Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) FS, 5х80мл/1х100мл

3
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
53027 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз

Контрольний матеріал TruLab Білок Рівень 1, 3х1 мл

1
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
53594 Множинні білки клінічної хімії IVD, контрольний матеріал

Калібратор для Ревматоїдного фактору, 5х1мл

1
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
42230 Ревматоїдний фактор, калібратор, IVD

Калібратор для Антистрептолізина О, 5х1мл

1
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
46781 Антистрептолізин O, антитіла, калібратор

Калібратор для Ферритіну 4x1мл

1
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
41927 Феритин IVD, калібратор

Аланін-амінотранфераза (АЛТ) FS, IFCC метод, 4х200 тестів

3
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
52923 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз

Аспартат-амінотрансфераза (АСТ) FS, IFCC метод , 4х200 тестів

3
набір
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
52954 Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз

Реактив для теста Ацетоїн

1
комплект
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
50415 Множинні мікроорганізми родини ентеробактерій, ізольований штам IVD, набір

Реактив для теста Індол

1
комплект
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
50415 Множинні мікроорганізми родини ентеробактерій, ізольований штам IVD, набір

Реактив для теста Фенілаланін

1
комплект
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
50415 Множинні мікроорганізми родини ентеробактерій, ізольований штам IVD, набір

Anti-Salmonella О4

1
штуки
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
30707 Набір реагентів для визначення антигену сальмонели

Anti-Salmonella O 9

2
штуки
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
30707 Набір реагентів для визначення антигену сальмонели

Anti-Salmonella I (A - E)

1
штуки
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
30707 Набір реагентів для визначення антигену сальмонели

Anti-Shigella flexneri тип 1 до 6 і група 3,4(y), 6, 7,8(x))

1
штуки
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
51643 Shigella flexneri загальні антитіла IVD, реагент

Anti-Salmonella О5

1
штуки
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
30707 Набір реагентів для визначення антигену сальмонели

Anti-Salmonella Vi

1
штуки
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
30707 Набір реагентів для визначення антигену сальмонели

Anti-Salmonella О2

1
штуки
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
30707 Набір реагентів для визначення антигену сальмонели

Anti-Salmonella H 2

1
штуки
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
30707 Набір реагентів для визначення антигену сальмонели

Anti-Salmonella H d

1
штуки
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
30707 Набір реагентів для визначення антигену сальмонели

Anti-Salmonella H g.m

1
штуки
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
30707 Набір реагентів для визначення антигену сальмонели

Хромогенне середовище CRE-ESBL основа

1
упаковка
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
58690 Трьохцукровий залозистий агар для діффенціаціі Enterobacteriaceae ІВД

Anti-Salmonella Н 7

1
штуки
65031 Україна Одеська область м. Одеса вул. Академіка Воробйова,3
по 31-12-2022
33690000-3
Лікарські засоби різні
Класифікатор GMDN
30707 Набір реагентів для визначення антигену сальмонели
+-
Пропозиції

Кваліфікація Учасників

Інформація про Учасника
Рішення підписано
Ім'я:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОВЕНТУСМЕД"   Досьє YouControl
Статус:
кваліфікаційна комісія відмовила переможцю
Контактна інформація:
Україна, Одеська область, пос. Мізікевича, Каштанова, 10, 68000, Халяпіна Тетяна Володимирівна
Остаточна пропозиція:
1 520 897,77 UAH, з ПДВ
Документи пропозиції:
Документи рішення:
Період подачі оскарження:
по 30-11-2022, 00:00

Пропозиції Учасників

Пропозицію подав:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОВЕНТУСМЕД"   Досьє YouControl
Остаточна пропозиція:
1 520 897,77 UAH, з ПДВ
Інформація про субпідрядника:
-
Підпис:
підписано
Документи:
Тип документа:
1. Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Учасник юридична особа підтверджує, що
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
2. Вчинення економічних правопорушень
Учасник підтверджує, що
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
3. Вчинення корупційних правопорушень
Учасник підтверджує, що
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
4. Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Учасник підтверджує, що
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
5. Порушення справ про банкрутство
Учасник підтверджує, що
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
6. Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Учасник підтверджує, що
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"
1. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Учасник підтверджує, що
Мова тендерної пропозиції українська

Увага! При внесенні змін до пропозиції, Вам необхідно знову накласти підпис.

ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ