Послуги добровільного страхування транспортних засобів

Закупівля:UA-2022-09-30-007042-a / на ProZorro / на DoZorro
Рядок плану закупівлі: UA-P-2022-09-30-001746-a
Період уточнень
Триває
Завершився
з 30-09-2022, 16:43
по 06-10-2022, 00:00
Період подачі пропозицій
Очікується
Триває
Завершився
з 06-10-2022, 12:00
по 12-10-2022, 00:00
Аукціон Період аукціонів
Аукціон не відбувся

Подача вимоги на умови закупівлі - по 06-10-2022, 00:00

ID закупівлі: bc5cdca05a754e5fbe909bcc8da6a21b

Спрощена закупівля
Статус:Пропозиції розглянуто
Бюджет:475 000,00 UAH(без ПДВ)
Мінімальний крок аукціону:2 375,00 UAH
Оцінка пропозицій:За вартістю придбання
Забезпечення пропозиції:14 200,00 UAH Отримати банківську гарантію
Замовник:Товариство з обмеженою відповідальністю "Львівенергозбут"
ЄДРПОУ:42092130 Досьє YouControl
Контактна особа:Виджак Ірина
Телефон:380663541010
E-mail:i.vydzhak@lvivenergozbut.com
Місцезнаходження:
79016, Україна, Львівська область,Львів, вул. Шевченка, буд. 1
4
Отримати консультацію для перемоги

Кваліфікаційні критерії
1. Забезпечення тендерних пропозицій
Застосовується до:
Учасника процедури
Стосується:
Закупівлі
Законодавство:
Учасник підтверджує, що
1 - Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Повний опис умов та розміру надання забезпечення:
Статус: Архівована
Дата створення: 30-09-2022, 16:44:41
Дата архівування: 30-09-2022, 16:46:21
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Повний опис умов та розміру надання забезпечення:
Пропозиція учасника повинна містити підтвердження надання учасником забезпечення пропозиції. Забезпечення пропозиції повинно відповідати вимогам наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 № 2628 «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції» . Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції. ВИМОГИ до забезпечення пропозиції. 1. Ці Вимоги визначають обов’язкові вимоги до гарантії, яка надається як забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції, передбаченої пунктом 10 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - гарантія), банками, іншими фінансовими установами та страховими організаціями (далі - гарант). 2. Терміни, зазначені в цих Вимогах і формі забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції (далі - форма), затвердженій цим наказом, вживаються у значеннях, визначених Цивільним кодексом України, Законом України «Про публічні закупівлі», постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 639 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25 січня 2018 року № 5). 3. Реквізити гарантії, визначені у формі, є обов’язковими для складання гарантії. 4. У реквізитах гарантії: 1) щодо повного найменування гаранта зазначається інформація: повне найменування гаранта, його ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; код банку (у разі наявності); адреса місцезнаходження; поштова адреса для листування; адреса електронної пошти гаранта, на яку отримуються документи; SWIFT-адреса гаранта (у разі, якщо гарантом є банк); 2) щодо повного найменування принципала, яким є учасник процедури закупівлі / спрощеної закупівлі, зазначається інформація: повне найменування - для юридичної особи; прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) - для фізичної особи; ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - для принципала юридичної особи - резидента; реєстраційний номер облікової картки платника податків - для принципала фізичної особи - резидента (у разі наявності); серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) або індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (у разі відсутності паспорта); адреса місцезнаходження; 3) щодо повного найменування бенефіціара, яким є замовник, зазначається інформація: повне найменування юридичної особи; ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія; адреса місцезнаходження; 4) сума гарантії зазначається цифрами і словами, назва валюти - словами; 5) у назві валюти, у якій надається гарантія, зазначається валюта, у якій надається гарантія, та її цифровий і літерний код відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34; 6) датою початку строку дії гарантії зазначається дата видачі гарантії або дата набрання нею чинності; 7) зазначається дата закінчення строку дії гарантії, якщо жодна з подій, передбачених у пункті 4 форми, не настане; 8) зазначаються унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі / оголошення про проведення спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, у форматі UA-XXXX-XX-XX-XXXXXX-X та назва і вебсайта інформаційно-телекомунікаційної системи «PROZORRO»; 9) в інформації щодо тендерної документації / оголошення про проведення спрощеної закупівлі зазначаються: дата рішення замовника, яким затверджена тендерна документація, або дата оголошення про проведення спрощеної закупівлі; назва предмета закупівлі / частини предмета закупівлі (лота) згідно з оголошенням про проведення конкурентної процедури закупівлі / оголошенням про проведення спрощеної закупівлі; 10) строк сплати коштів за гарантією зазначається в робочих або банківських днях; 11) у разі якщо надавачем гарантії є страхова організація, зазначається: назва договору, відповідно до якого надається гарантія, його номер та інші реквізити договору в разі їх наявності; ліцензія на здійснення страхової діяльності. 5. Гарантія та договір, який укладається між гарантом та принципалом, не може містити додаткових умов щодо: вимог надання принципалом листів або інших документів (крім випадків надання принципалом повідомлення гаранту про настання обставин, за яких строк дії гарантії вважається закінченим, зазначених у абзаці четвертому пункту 4 форми); вимог надання третіми особами листів або документів, що підтверджують факт настання гарантійного випадку; можливості часткової сплати суми гарантії. 6. Гарантія, яка складається на паперовому носії, підписується уповноваженою(ими) особою(ами) гаранта та скріплюється печатками (у разі наявності). 7. Гарантія, яка надається в електронній формі, підписується шляхом накладання кваліфікованого(их) електронного(их) підпису(ів) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності), що прирівняні до власноручного підпису(ів) уповноваженої(их) особи(іб) гаранта та його печатки відповідно. 8. Зміни до гарантії можуть бути внесені в порядку, передбаченому законодавством України, після чого вони стають невід’ємною частиною цієї гарантії. Розмір забезпечення пропозиції: 14 200 грн. (чотирнадцять тисяч двісті грн. 00 копійок). Строк дії забезпечення пропозиції учасника (банківської гарантії) має дорівнювати або перевищувати 90 (дев’яносто) робочих днів із дати кінцевого строку подання пропозиції включно. До уваги учасників інформація для оформлення банківської гарантії: Назва Замовника: ТОВ «Львівенергозбут» Місцезнаходження Замовника: 79016, м. Львів, вул. Шевченка, буд.1 Код ЄДРПОУ: 42092130 IBAN : UA 933257960000026004300234709 у ТВБВ №10013/03 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» У тексті гарантії має бути визначена категорія бенефіціара. Під терміном «категорія бенефіціара» мається на увазі категорія замовника відповідно до частини 4 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання.
Статус: Активна
Дата створення: 30-09-2022, 16:46:21
2. Забезпечення виконання договору
Застосовується до:
Переможця тендеру
Стосується:
Закупівлі
Законодавство:
Учасник підтверджує, що
1 - Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю
Повний опис умов та розміру надання забезпечення:
Не пізніше дати укладення Договору переможець спрощеної закупівлі повинен надати забезпечення виконання Договору в розмірі 3 % відсотків загальної вартості Договору. Забезпечення виконання договору здійснюється шляхом перерахування переможцем спрощеної закупівлі грошових коштів на рахунок Замовника в розмірі 5 відсотків вартості договору. Реквізити Замовника для зарахування забезпечення виконання договору про закупівлю: отримувач – ТОВ «Львівенергозбут», код за ЄДРПОУ 42092130, рахунок UA133257960000026001314234709 у банку №10013/03 філії ЛОУ АТ «Ощадбанк» МФО 325796, Призначення платежу: Забезпечення виконання договірних зобов’язань за результатами закупівлі UA-XXXX-XX-XX-XXXXXX-X (вказується № оголошення ). Строк дії забезпечення виконання зобов’язання за Договором – з дати набуття Договором чинності до закінчення строку дії Договору, але не раніше строку виконання Переможцем умов Договору (без порушень) (в тому числі, у разі продовження строку дії Договору, пов’язаного з продовженням строку виконання Переможцем своїх зобов’язань за Договором). Замовник повертає забезпечення виконання Договору після добросовісного виконання переможцем зобов’язань по Договору та завершення його дії, а також у разі визнання судом результатів закупівлі або цього Договору недійсними та у випадках, передбачених статтею 43 Закону України «Про публічні закупівлі», або згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня настання зазначених обставин. Забезпечення виконання договору не повертається Замовником у разі відмови переможця від виконання умов Договору або неналежного виконання (часткового виконання) переможцем спрощеної закупівлі умов договору.
Статус: Активна
Дата створення: 30-09-2022, 16:46:21
+ Лоти з моїми пропозиціями + відкрити всі - закрити всі
+-
Закупівля:
Вид предмету закупівлі:
Послуги
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія:
Інша подія
Опис:
Виставлення рахунку – Перший страховий платіж сплачується в строк до 01.01.2023 р
Тип оплати:
Аванс
Тип днів:
Банківські
Розмір оплати (%):
86
Період (днів):
3
Подія:
Інша подія
Опис:
Виставлення рахунку - Другий страховий платіж сплачується в строк до 26.01.2023 р
Тип оплати:
Аванс
Тип днів:
Банківські
Розмір оплати (%):
14
Період (днів):
3
Мінімальний крок аукціону:
2 375,00 UAH
Початок аукціону:
Аукціон не відбувся
+-
Документи
Інші
ФайлСтанДата та час
Експортовано:30-09-2022, 16:47:23
Експортовано:30-09-2022, 16:43:42
Експортовано:30-09-2022, 16:43:42
Тип документа: Технічний опис предмету закупівлі
ФайлСтанДата та час
Експортовано:30-09-2022, 16:43:42
Тип документа: Проект договору
ФайлСтанДата та час
Експортовано:30-09-2022, 16:43:42
Тип документа: Тендерна документація
ФайлСтанДата та час
Експортовано:30-09-2022, 16:43:42
Розмір файлу не повинен перевищувати 50MB
+-
Позиції
Конкретна назва предмета закупівліКількість / Од.виміруАдреса доставки / Період доставкиКласифікатор ДК 021:2015 (CPV)Класифікатори

Послуги добровільного страхування транспортних засобів

6
послуга
Україна, Відповідно до документації,
по 31-12-2023
66514110-0
Послуги зі страхування транспортних засобів


+-
Пропозиції

Кваліфікація Учасників

Інформація про Переможця
Рішення підписано
Ім'я:
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ""   Досьє YouControl
Статус:
учасник виграв закупівлю
Контактна інформація:
Україна, Київська область, Київ, вул. Борщагівська, 154, 03056, Левадна Юлія Андріївна
Остаточна пропозиція:
459 900,33 UAH,без ПДВ
Документи пропозиції:
Документи рішення:
Дата акцепта:
12-10-2022, 16:28
Договір
Договір поки що не опубліковано
Системний номер договору:
UA-2022-09-30-007042-a-a1
Номер договору:
1163/22-Т/ЛВС/302 ЮВ/22
Дата підписання договору:
26-10-2022, 14:00
Строк дії договору:
по 31-12-2023
459 900,33 UAH
Ціна договору
459 900,33 UAH
Ціна договору без ПДВ

Пропозиції Учасників

Пропозицію подав:
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ""   Досьє YouControl
Остаточна пропозиція:
459 900,33 UAH, без ПДВ
Підпис:
підписано
Документи:
Тип документа:
1. Забезпечення тендерних пропозицій
Учасник підтверджує, що
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
2. Забезпечення виконання договору
Учасник підтверджує, що
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю

Увага! При внесенні змін до пропозиції, Вам необхідно знову накласти підпис.

ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ