Створення та оновлення топографічних карт: створення (оновлення) державної базової топографічної карти масштабу 1:10 000 (топографо-геодезичні роботи)

Закупівля:UA-2022-09-30-006980-a / на ProZorro / на DoZorro
Період уточнень
Триває
Завершився
з 30-09-2022, 16:34
по 06-10-2022, 00:00
Період подачі пропозицій
Очікується
Триває
Завершився
з 06-10-2022, 00:00
по 10-10-2022, 16:13
Аукціон Період аукціонів
Аукціон не відбувся

Подача вимоги на умови закупівлі - по 06-10-2022, 00:00

Відповісти на вимогу на умову закупівлі - по 07-10-2022, 00:00

Закупівля здійснюється згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 №169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (із змінами)

ID закупівлі: 188b2561b7bd4cd1a93fd2a9ed491b95

Спрощена закупівля
Статус:Закупівля не відбулась
Бюджет:16 130 000,00 UAH (з ПДВ)
Мінімальний крок аукціону:80 650,00 UAH
Оцінка пропозицій:За вартістю придбання
Забезпечення пропозиції:80 650,00 UAH Отримати банківську гарантію
Замовник:ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
ЄДРПОУ:39411771 Досьє YouControl
Сайт:http://land.gov.ua/
Контактна особа:Богдан Жук
Телефон:+380442993575
E-mail:zhuk@land.gov.ua
Місцезнаходження:
03151, Україна, м. Київ,м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 3
3
Отримати консультацію для перемоги

Кваліфікаційні критерії
1. Забезпечення тендерних пропозицій
Застосовується до:
Учасника процедури
Стосується:
Закупівлі
Законодавство:
Учасник підтверджує, що
1 - Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Повний опис умов та розміру надання забезпечення:
Вид забезпечення пропозиції: електронна банківська гарантія, що має містити ствердження про виконання зобов’язань щодо сплати відповідних коштів замовнику у разі невиконання учасником умов, передбачених у частині третій статті 25 Закону. Банківська гарантія повинна бути безвідкличною, безумовною із строком дії не менше ніж 60 календарних днів та відповідати вимогам Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 41/10321, та наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 № 2628 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.03.2021 за № 275/35897, та обов’язково містити реквізити щодо назви закупівлі та її номеру на веб-порталі Уповноваженого органу. Розмір забезпечення пропозиції: (0,5 %) 80 650,00 грн. (вісімдесят тисяч шістсот п’ятдесят грн. 00 коп). Реквізити замовника: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру; місцезнаходження: вул. Святослава Хороброго, 3, м. Київ, 03151; код ЄДРПОУ: 39411771 Строк дії забезпечення пропозиції: не менше, ніж 60 днів з дати кінцевого строку подання пропозицій (відповідно до статті 253 Цивільного кодексу України розраховується з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок). Банківська гарантія повинна бути оформлена в електронному вигляді, на бланку банку-гаранта та підписана керівником банку-гаранта або уповноваженою ним посадовою особою, з дотриманням вимог законодавства про електронний документообіг та містити кваліфікований електронний підпис (КЕП), тобто документ має бути підписано кваліфікованим електронним підписом (КЕП). Усі витрати, пов’язані з наданням забезпечення пропозиції, відшкодовуються за рахунок коштів учасника. Забезпечення пропозиції повертається учаснику у разі: – закінчення строку дії пропозиції та забезпечення пропозиції, зазначеного в цих умовах; – укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем закупівлі; – відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; – закінчення спрощеної закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали пропозиції. За зверненням учасника, яким було надано забезпечення пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення пропозиції протягом п’яти днів з дня настання однієї з підстав, визначених частиною четвертою статті 25 Закону. Забезпечення пропозиції не повертається у разі: – відкликання пропозиції Учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого пропозиції вважаються дійсними; – непідписання договору про закупівлю Учасником, який став переможцем спрощеної закупівлі; – ненадання переможцем спрощеної закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету.
Статус: Активна
Дата створення: 30-09-2022, 16:34:25
Способи підтвердження:
Документ
2. Забезпечення виконання договору
Застосовується до:
Переможця тендеру
Стосується:
Закупівлі
Законодавство:
Учасник підтверджує, що
1 - Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю
Повний опис умов та розміру надання забезпечення:
Замовник вимагає від переможця закупівлі внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору. Вид забезпечення виконання договору про закупівлю: банківська гарантія, оформлена відповідно до вимог Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 (зі змінами), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 41/10321, та наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 № 2628 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.03.2021 за № 275/35897, та обов’язково містити реквізити щодо назви закупівлі та її номеру на веб-порталі Уповноваженого органу. Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю: 0,5 % вартості договору. Реквізити Замовника для зарахування забезпезпечення виконання договору про закупівлю: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру; місцезнаходження: вул. Святослава Хороброго, 3, м. Київ, 03151; код ЄДРПОУ: 39411771. Умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: 1. Банківська гарантія надається в паперовій формі відповідно до статті 547 Цивільного кодексу України разом з копією ліцензії Національного Банку України на право здійснення банківських операцій банком, що надає банківську гарантію учаснику. 2. Банківська гарантія повинна містити зобов’язання банку відшкодувати на рахунок замовника грошові кошти у розмірі 0,5% вартості договору про закупівлю у разі невиконання (часткового виконання) учасником його умов. 3. Усі витрати, що пов’язані з оформленням та наданням забезпечення виконання договору про закупівлю, здійснюються за рахунок коштів учасника – переможця торгів. 4. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю: - після виконання переможцем процедури закупівлі договору про закупівлю; - за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним; - у випадках, передбачених статтею 43 Закону; - згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин. 5. Замовник не повертає забезпечення виконання договору про закупівлю у разі невиконання (часткового виконання) умов договору учасником. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених Законом та Умовами, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету. Строк дії забезпечення виконання договору про закупівлю: до 31 грудня 2022 року.
Статус: Активна
Дата створення: 30-09-2022, 16:34:25
Способи підтвердження:
Документ
+ Лоти з моїми пропозиціями + відкрити всі - закрити всі
+-
Закупівля:
Вид предмету закупівлі:
Послуги
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія:
Надання послуг
Опис:
Оплата вартості наданих Послуг, або частини (етапу) загального обсягу Послуг, здійснюється Замовником шляхом перерахування належних до сплати сум коштів в національній валюті України у безготівковій формі на поточний рахунок Виконавця протягом 10 (десять) банківських днів після підписання Сторонами Акту прийому-передачі послуг (далі – Акт). У випадку часткового (поетапного) надання Послуг Виконавцем, Акт складається окремо по кожному такому етапу надання Послуг. У разі затримки у виділенні бюджетних асигнувань розрахунки здійснюються протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних асигнувань на здійснення Закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Будь які штрафні санкції в такому випадку до Замовника не застосовуються. При здійсненні оплати вартості наданих Послуг, або частини (етапу) загального обсягу Послуг, Замовник обов'язково повинен вказувати у платіжному дорученні найменування Послуг, номер та дату підписаного Сторонами Акту, номер та дату Договору.
Тип оплати:
Пiсляоплата
Тип днів:
Банківські
Розмір оплати (%):
100
Період (днів):
10
Мінімальний крок аукціону:
80 650,00 UAH
Початок аукціону:
Аукціон не відбувся
+-
Документи
Інші
ФайлСтанДата та час
sign.p7s

SHA1:9d8ebb0b2d8181bc1cb4ba738a0c08f3c335af4b;SHA2-384:85c9fef6f6291cdc4e617a331d7fa9bcdb06b086f48f4faf4dd279cebaf27468fa309c848b57df4b0e26b6a61bede78c;Antivirus: ESET Antivirus

Експортовано:30-09-2022, 16:35:37
Тип документа: Тендерна документація
ФайлСтанДата та час
Додаток 1 Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.docx

SHA1:b0ca6a571418c48d3a9c265724e9856cc78f4131;SHA2-384:a538d3a07f75b6d4ccde880b5fec39794db1c5ade25f1741adf2b97a41d8b5abd0f868e7554c5e8cca9314795ec33b13;Antivirus: ESET Antivirus

Експортовано:30-09-2022, 16:34:27
Додаток 2 Інформація про учасника та цінова пропозиція.docx

SHA1:d008b7f73b1f001e6ffcdb3d3a0a7566d2f348aa;SHA2-384:bc01f6b0568c830370990fc9a56398543475b91b31c5825b8cf0eba2c746d218089fde8b5257999a33a2a4c8c74eb995;Antivirus: ESET Antivirus

Експортовано:30-09-2022, 16:34:27
Додаток 4 Лист-згода на обробку персональних даних.docx

SHA1:e3c63094f5225b63347b98ca52a1969c1ea01f47;SHA2-384:4c09bac7dd9613481738b84c5993b58d43ec7817f0748f15d1bc7e7b728ef0439817fe2284bce58af58ff0448fa69157;Antivirus: ESET Antivirus

Експортовано:30-09-2022, 16:34:27
Умови проведення спрощеної закупівлі.rtf

SHA1:b3983bb7d42060315756435129cadd74faf006c1;SHA2-384:0e7e19914a59266e3eca0e00e5dc2d9c12fc632e01287b710ae2267b636e5b7a0ed03c16052601f8550fb1f66c3a3ddf;Antivirus: ESET Antivirus

Експортовано:30-09-2022, 16:34:27
Тип документа: Проект договору
ФайлСтанДата та час
Додаток 3 Проект договору.docx

SHA1:d1820160cf1f0e230444e4ace3de64014c46ba4f;SHA2-384:21d82f597e46a000f492880fb23c1bff4d8e46936294c4837312baa4782991aae371b956eaddfa1e98d9698859994b6e;Antivirus: ESET Antivirus

Експортовано:30-09-2022, 16:34:27
Розмір файлу не повинен перевищувати 50MB
+-
Позиції
Конкретна назва предмета закупівліКількість / Од.виміруАдреса доставки / Період доставкиКласифікатор ДК 021:2015 (CPV)Класифікатори

Створення та оновлення топографічних карт: створення (оновлення) державної базової топографічної карти масштабу 1:10 000 (топографо-геодезичні роботи)

1
послуга
03151, Україна, м. Київ, м. Київ, Святослава Хороброго, 3,
по 20-12-2022
71350000-6
Науково-технічні послуги в галузі інженерії


+-
Пропозиції

Кваліфікація Учасників

Інформація про Учасника
Рішення підписано
Ім'я:
ТОВ "КОМПАНІЯ ГЕОНІКС"   Досьє YouControl
Статус:
кваліфікаційна комісія відмовила переможцю
Контактна інформація:
Україна, Київська область, смт Клавдієво-Тарасове, Травнева, буд.8, 07850, Підлісний Олександр Олександрович
Остаточна пропозиція:
16 085 000,00 UAH, з ПДВ
Документи пропозиції:
Документи рішення:

Пропозиції Учасників

Пропозицію подав:
ТОВ "КОМПАНІЯ ГЕОНІКС"   Досьє YouControl
Остаточна пропозиція:
16 085 000,00 UAH, з ПДВ
Підпис:
підписано
Документи:
Тип документа:
1. Забезпечення тендерних пропозицій
Учасник підтверджує, що
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій
Доказ:
Документ
2. Забезпечення виконання договору
Учасник підтверджує, що
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю

Увага! При внесенні змін до пропозиції, Вам необхідно знову накласти підпис.

ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ